Contact

Morski Studio Graficzne Sp. z o.o.
ul. Garbary 67, II piętro
61-758 Poznań

884 801 610

e-mail: studio@morski.pl

NIP 778 13 93 161
REGON 630384932
KRS 0000031310
Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy w wysokości 51 000 zł

This site uses cookies. By using this website you agree? the use of cookies, according to the current browser settings. You can be changed at any time.